środa, 01 maj 2024 10:44

Nowe oblicze kultury w Płońsku - muzeum i obserwatorium

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Płońsk - planetarium Płońsk - planetarium fot: pixabay

Płońsk, miasto o bogatej historii i kulturalnym dziedzictwie, w ostatnich latach stał się świadkiem znaczącej transformacji swoich zabytkowych obiektów. Budynek po dawnym dworcu PKP oraz charakterystyczna wieża ciśnień, przeszły gruntowną modernizację. Te działania, nie tylko zachowały historyczny charakter budynków, ale także zaadaptowały je do nowoczesnych funkcji kulturalnych i edukacyjnych. Projekt ten, zainicjowany i wspierany przez lokalne oraz międzynarodowe instytucje, otwiera nowy rozdział w życiu miasta Płońska.

Transformacja obiektów

Budynek dawnego dworca PKP, razem z wieżą ciśnień, stały się obiektami wielofunkcyjnymi, które teraz służą zarówno mieszkańcom, jak i turystom. W ramach projektu „Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku,” dokonano nie tylko remontu i rozbudowy, ale także kompleksowej przebudowy tych obiektów. Efektem jest blisko 1000 mkw. nowej powierzchni użytkowej, co stanowi znaczące zwiększenie przestrzeni, dostępnej dla różnorodnych inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych.

Funkcje kulturalne i edukacyjne

Nowo przebudowane obiekty, zostały wyposażone w infrastrukturę umożliwiającą realizację ambitnych projektów edukacyjnych i kulturalnych. W dawnym budynku dworca PKP, umiejscowiono Muzeum Ziemi Płońskiej, które ma na celu promowanie i zachowanie lokalnej historii i kultury. Wieża ciśnień, z kolei, została przekształcona w nowoczesne planetarium oraz obserwatorium astronomiczne, oferujące unikalne możliwości obserwacji nieba i nauki o kosmosie.

Partnerstwo i finansowanie projektu

Projekt uzyskał znaczące wsparcie zarówno na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym, dzięki partnerstwu z Miejskim Centrum Kultury w Płońsku oraz University for Green Development z Bryne w Norwegii. Współpraca ta, przyczyniła się do wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie zarządzania kulturowego oraz zrównoważonego rozwoju.

Dofinansowanie projektu

Koszty związane z realizacją projektu wyniosły ponad 9 mln zł, z czego blisko 6,5 mln zł stanowi dofinansowanie z funduszy norweskich. Inwestycja ta, poza bezpośrednimi korzyściami dla miasta, jest także przykładem efektywnego wykorzystania środków europejskich, na rzecz rozwoju lokalnej społeczności i infrastruktury kulturalnej. Otwarcie Muzeum Ziemi Płońskiej oraz planetarium i obserwatorium astronomicznego zaplanowano na najbliższe miesiące, co stanowi kulminację wieloletnich starań o rewitalizację i adaptację zabytkowych obiektów w Płońsku. Inicjatywa ta, nie tylko znacząco przyczyni się do wzrostu atrakcyjności turystycznej i edukacyjnej regionu, ale również stanie się miejscem integracji społeczności lokalnej i promocji nauki.

Realizacja tego ambitnego projektu jest dowodem na to, że z odpowiednim planowaniem i wsparciem finansowym możliwe jest odnowienie i efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturalnego dla przyszłych pokoleń. Płońsk, dzięki tym działaniom, umocni swoją pozycję jako miasto, które szanuje swoją przeszłość, jednocześnie dynamicznie wkraczając w przyszłość.

Źródło: Płońszczak