czwartek, 23 maj 2024 09:25

Kryzys w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej SPZ ZOZ w Płońsku

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
diagnostyka obrazowa diagnostyka obrazowa fot: pixabay

Ponowne problemy w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej SPZ ZOZ w Płońsku, przypominają sytuację z września ubiegłego roku. Wówczas, podobnie jak teraz, pracownicy tego zakładu złożyli wypowiedzenia, sygnalizując głębokie niezadowolenie z warunków pracy. Problem, który wydawał się być chwilowo rozwiązany, powrócił z nową siłą, rzucając światło na istotne niedociągnięcia w zarządzaniu placówką.

Stale pogarszająca się baza sprzętowa

Jedną z istotnych przyczyn obecnej sytuacji w zakładzie, jest, jak to określają sami pracownicy, "stale pogarszająca się baza sprzętowa szpitala". Ta kwestia, stanowi kamień obciążający dla radiologów, którzy na co dzień zmagają się z przestarzałym sprzętem i częstymi awariami. Brak nowoczesnego wyposażenia, nie tylko wydłuża czas pracy i utrudnia diagnostykę, ale również zmniejsza precyzję badań, co może wpływać na jakość leczenia pacjentów.

Fatalne warunki pracy

Kolejnym poważnym problemem, są warunki pracy. Radiolodzy podkreślają, że brak odpowiedniej strategii rozwoju i chroniczne niedofinansowanie, prowadzi do sytuacji, w której nie tylko sprzęt jest niewystarczający, ale także same warunki lokalowe są dalekie od optymalnych. Mowa tu o przeludnionych pokojach, niedostatecznym wyposażeniu oraz słabej infrastrukturze pomocniczej.

Reakcje zarządu szpitala

P.o. dyrektora szpitala, Joanna Turkowska, zdaje się być świadoma problemów, z którymi zmaga się zakład. W odpowiedzi na kryzys, zapowiedziała poprawę warunków lokalowych oraz prowadzenie rozmów na temat nowego sprzętu. Podkreśla także, że trudności w znalezieniu nowych specjalistów, wynikają z deficytu na rynku pracy w dziedzinie radiologii, co jeszcze bardziej komplikuje sytuację.

Tymczasowe rozwiązania i ich skuteczność

W obliczu braku wystarczającej liczby radiologów, szpital zdecydował się na zabezpieczenie opisów tomografii komputerowej i zdjęć rentgenowskich ,za pośrednictwem teleradiologii. Jest to rozwiązanie tymczasowe, które choć pozwala na kontynuację diagnostyki, może nie być wystarczająco efektywne w dłuższej perspektywie.

Problem w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w Płońsku, wydaje się być wynikiem długotrwałych zaniedbań i braku adekwatnego finansowania. Mimo zapowiedzi i działań podjętych przez aktualne kierownictwo, szczególnie ważne, będzie znalezienie trwałych i systemowych rozwiązań. Bez odpowiedniego wsparcia finansowego i strategicznego zarządzania, kryzys może powrócić, niosąc ze sobą dalsze konsekwencje dla personelu i pacjentów. To wyzwanie, które wymaga zarówno lokalnych, jak i szeroko zakrojonych działań, aby zapewnić efektywne i bezpieczne funkcjonowanie tak ważnych działów medycznych.

Źródło: Płońsk w Sieci