wtorek, 16 kwiecień 2024 08:06

Zmiany w rynku pracy w regionie płockim

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Płock - rynek pracy Płock - rynek pracy fot: pixabay

Rynek pracy w Polsce, w ostatnich latach odnotował znaczną poprawę. Mimo to, dysproporcje pomiędzy dużymi, a mniejszymi miastami są nadal widoczne, szczególnie w obszarach mniej zurbanizowanych. Powiat płocki, mimo że znajduje się w ekonomicznie rozwijającym się województwie mazowieckim, boryka się z wyższą stopą bezrobocia niż przeciętna krajowa czy regionalna.

Sytaucja na rynku pracy w powiecie płockim

Na koniec 2023 roku, powiat płocki odnotował stopę bezrobocia na poziomie 9,6 proc., co jest znacznie wyższym wynikiem w porównaniu do średniej krajowej (5,1 proc.) oraz średniej dla województwa mazowieckiego (4,1 proc.). Mimo to, obserwujemy pozytywną tendencję, gdyż liczba bezrobotnych spadła o ponad 10 proc. w stosunku do roku 2022. W 14 z 15 gmin powiatu płockiego zanotowano spadek bezrobocia, z wyjątkiem miasta i gminy Wyszogród, gdzie wskaźnik ten pozostał bez zmian.

Zamknięcie fabryki Levi Strauss i jego wpływ

Ważnym wydarzeniem, które może mieć znaczący wpływ na rynek pracy w regionie, jest planowane zamknięcie fabryki odzieżowej, Levi Strauss Poland. Decyzja t,a dotyczy zwolnienia około 650 pracowników, co stanowi poważny cios dla lokalnej społeczności. Niemal połowa z tych osób, to mieszkańcy Płocka, reszta pochodzi z sąsiednich powiatów. Na chwilę obecną, nie jest jeszcze jasne, ilu pracownikom uda się znaleźć nowe miejsca pracy.

Przyszłe perspektywy i działania wspierające rynek pracy

Jest jednak nadzieja, na poprawę sytuacji. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku, Małgorzata Bombalicka, wskazuje na nadchodzące prace sezonowe oraz programy pomocowe, skierowane do pracodawców i osób bezrobotnych. Dzięki tym działaniom, PUP planuje współtworzyć blisko 300 nowych miejsc pracy, lub aktywizacji zawodowej w 2024 roku.

Choć rynek pracy w powiecie płockim, stoi przed wieloma wyzwaniami, szczególnie w obliczu zamknięcia fabryki Levi Strauss, istnieją również szanse na jego ożywienie. Działania Urzędu Pracy oraz lokalnych samorządów, mogą przyczynić się do zwiększenia liczby miejsc pracy, co z pewnością zmniejszy skutki ekonomiczne dla regionu. Proces ten, będzie jednak wymagał czasu oraz skoordynowanych działań na wielu płaszczyznach.

Źródło: portalplock.pl