wtorek, 21 maj 2024 13:50

Wspierająca szkoła w Płocku - program przeciwdziałania samobójstwom

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Wspierająca szkoła - program dla młodzieży Wspierająca szkoła - program dla młodzieży fot: pixabay

W Polsce, problem zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, staje się coraz bardziej widoczny. Zgodnie z danymi Światowej Organizacji Zdrowia, depresja znajduje się wśród głównych przyczyn samobójstw, które są czwartą najpoważniejszą chorobą na świecie. W odpowiedzi na rosnące potrzeby wsparcia emocjonalnego młodych ludzi, Fundacja Adamed, we współpracy z serwisem Życie Warte Jest Rozmowy, realizuje program "Wspierająca Szkoła".

Założenia programu

"Wspierająca Szkoła", to ogólnopolska inicjatywa skierowana do szkół, mająca na celu zapobieganie zachowaniom samobójczym wśród dzieci i młodzieży. W ramach programu. organizowane są warsztaty edukacyjne, webinary oraz szkolenia dla nauczycieli, psychologów, pedagogów oraz rodziców. Szczególny nacisk, kładziony jest na rozpoznawanie objawów kryzysów psychicznych oraz efektywne reagowanie w sytuacjach zagrożenia życia.

Realizacja i zasięg programu

Program cieszy się dużym zainteresowaniem. W jego drugiej edycji, uczestniczy 25 szkół z różnych regionów Polski. Płockie placówki, takie jak Szkoła Podstawowa nr 20 im. Władysława Broniewskiego i II Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Oświatowo - Konsultacyjnego "Profesor", aktywnie włączyły się w działania programu. W roku 2023, odnotowano niemal 2 tys. prób samobójczych wśród młodzieży, co stanowi wzrost o blisko 100 przypadków w porównaniu do roku poprzedniego.

Efekty i perspektywy

Do tej pory, w ramach programu przeszkolono blisko 350 osób, w tym dyrektorów, nauczycieli i rodziców. Uczestniczące szkoły mogą uzyskać Certyfikat Wspierająca Szkoła, co stanowi potwierdzenie ich zaangażowania, w budowanie bezpiecznego środowiska edukacyjnego. Fundacja Adamed, obserwując pozytywne rezultaty pilotażu, planuje dalsze rozszerzenie programu, co ma na celu zwiększenie świadomości oraz umiejętności interwencyjnych w społecznościach szkolnych.

Inicjatywy takie jak "Wspierająca Szkoła" odgrywają kluczową rolę w zmniejszaniu ryzyka zachowań samobójczych wśród młodzieży. Poprzez edukację i wsparcie, możliwe jest nie tylko ratowanie życia, ale także budowanie silniejszych, zdrowszych wspólnot. Współpraca różnych organizacji i instytucji, w tym Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, podkreśla wielowymiarowy charakter walki z problemami psychicznymi młodych ludzi. Działania te, są nieocenionym wkładem w przyszłość całych pokoleń, gwarantując im lepsze jutro w zdrowszym społeczeństwie.

Źródło: Petronews