czwartek, 09 maj 2024 16:26

Umorzenie postępowania w sprawie byłego dyrektora szpitala w Płońsku

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
szpital szpital fot: pixabay

Sprawa byłego dyrektora szpitala w Płońsku, Pawła Obermeyera, budziła kontrowersje od początku jej rozpatrywania. Ostatecznie, po ponad trzech latach dochodzeń, Prokuratura Okręgowa w Płocku, zdecydowała o umorzeniu postępowania. Nie znaleziono dowodów, na popełnienie przez niego przestępstw urzędniczych, czy wyrządzenie szkody majątkowej.

Rozpoczęcie śledztwa i podejrzenia

W 2020 roku, zarząd powiatu w Płońsku, postanowił odwołać Pawła Obermeyera ze stanowiska dyrektora szpitala. Decyzja ta, wywołała szereg podejrzeń dotyczących możliwego niewłaściwego zarządzania placówką. Prokuratura Okręgowa w Płocku wszczęła śledztwo, które koncentrowało się, na zarzutach sporządzania fałszywej dokumentacji finansowej oraz potencjalnym wyrządzeniu szkody majątkowej szpitalowi.

Proces dochodzeniowy i jego wynik

Dochodzenie, obejmowało analizę zgromadzonych materiałów, przesłuchania świadków oraz ocenę sytuacji przez biegłego z zakresu rachunkowości i finansów. Pomimo rozbudowanego śledztwa, które trwało ponad trzy lata, nie znaleziono wystarczających dowodów na poparcie postawionych zarzutów. Rzecznik prasowy płockiej prokuratury, Bartosz Maliszewski, poinformował, że istotnym elementem, który przyczynił się do umorzenia sprawy, była opinia wspomnianego biegłego.

Reakcje i możliwe dalsze kroki

Postanowienie o umorzeniu, nie jest jeszcze prawomocne. Były zarząd powiatu, który zainicjował procedurę odwołania Obermeyera, złożył zażalenie na tę decyzję. Obecnie zażalenie to, jest analizowane pod kątem formalno - prawnym. W zależności od jego oceny, prokuratura może zdecydować o wznowieniu postępowania, lub odesłaniu sprawy do sądu do ponownego rozpatrzenia. Paweł Obermeyer, obecnie pełniący funkcję prezesa zarządu Szpitala Czerniakowskiego, wyraził zadowolenie z decyzji prokuratury. Jednakże zaznaczył, że w przypadku ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy, rozważy podjęcie kroków prawnych, przeciwko byłemu zarządowi powiatu. Celem tych działań, nie będzie jednak domaganie się odszkodowania od szpitala, czy powiatu, lecz obrona własnego dobrego imienia.

Kontekst administracyjny i prawny

Warto przypomnieć, że odwołanie Pawła Obermeyera w 2020 roku, zostało stwierdzone jako nieważne przez wojewodę, który podkreślił brak zasięgnięcia opinii sejmiku wojewódzkiego, co było wymogiem, biorąc pod uwagę fakt, iż Obermeyer był w tym czasie radnym wojewódzkim. Decyzja ta, została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który skargę oddalił. Sprawa obecnie jest rozpatrywana przez Naczelny Sąd Administracyjny.

Sprawa Pawła Obermeyera, ukazuje złożoność i trudności, związane z zarządzaniem publicznymi jednostkami zdrowia oraz problematykę prawidłowego prowadzenia postępowań administracyjnych i karnych w takich kontekstach. Decyzja ostateczna, jaką podejmie sąd, będzie miała długotrwałe skutki, nie tylko dla bezpośrednio zainteresowanych stron, ale i dla standardów zarządzania w sektorze publicznym w Polsce.

Źródło: Płońszczak