czwartek, 27 czerwiec 2024 09:22

Przyszłość edukacji w Płocku - redukcja klas  

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Szkoły ponadpodstawowe Szkoły ponadpodstawowe fot: pixabay

19 lipca, uczniowie z Płocka otrzymają informacje, które zadecydują o ich edukacyjnej przyszłości, na najbliższe lata. Jest to dzień, w którym ogłoszone zostaną, wyniki rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Ten rok, przynosi znaczące zmiany w strukturze klas, które zostały zredukowane w wielu szkołach średnich. Przyczynia się to do sytuacji, gdzie liczba chętnych często dwukrotnie przekracza dostępne miejsca.

Szczegółowa analiza sytuacji w wybranych liceach

Podczas gdy liczba klas uległa redukcji, zapotrzebowanie na edukację licealną pozostaje wysokie. Problem braku miejsc, stał się szczególnie widoczny po reformie edukacji, która zlikwidowała gimnazja. W konsekwencji, w latach ubiegłych obserwowano przepełnienie szkół ponadpodstawowych. Co roku, stwarzało to konieczność tworzenia dodatkowych miejsc, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu. Szczególnie duża liczba kandydatów, zgłosiła się do III Liceum Ogólnokształcącego, gdzie na 26 przewidzianych miejsc w klasie z językiem polskim, angielskim i trzecim przedmiotem rozszerzonym do wyboru, wpłynęło 57 wniosków. Podobna sytuacja, dotyczy klas biologiczno - chemicznej oraz matematycznej, gdzie liczba chętnych także znacząco przekracza dostępne miejsca.

V Liceum Ogólnokształcące, również boryka się z podobnym problemem. W klasie humanistycznej na 28 miejsc, 56 uczniów wskazało ją jako pierwszy wybór. Klasa biologiczno – chemiczna, również cieszy się dużym zainteresowaniem - 39 kandydatów na 28 miejsc. Nie inaczej jest w przypadku "Jagiellonki", gdzie każda z trzech klas jest przepełniona. W klasie biologiczno -chemicznej na 26 miejsc zgłosiło się 54 chętnych.

Dlaczego dochodzi do redukcji miejsc?

Zjawisko redukcji klas, ma kilka przyczyn. Przede wszystkim wynika z reformy, która wprowadziła system przyjmowania do szkół sześcio- i siedmiolatków, co spowodowało, że początkowo mieliśmy do czynienia z półtorarocznym naborem. Z biegiem lat, liczba uczniów zmniejszała się, co skutkowało mniejszą liczbą klas. Agnieszka Harabasz, dyrektor Wydziału Edukacji w Urzędzie Miasta Płocka, zauważa, że mimo wszystko oferta edukacyjna, zawsze jest przygotowywana z myślą o większej liczbie uczniów, niż wynika to z systemu. Miasto stara się również poszerzać ofertę szkół zawodowych, aby odpowiedzieć na różnorodne potrzeby edukacyjne młodzieży.

Możliwości rozwiązania problemu niedoboru miejsc

W obliczu wyzwań związanych z ograniczoną liczbą miejsc, Urząd Miasta Płocka rozważa możliwości ich zwiększenia w najbardziej obleganych klasach. W dniach od 3 do 10 lipca, po ogłoszeniu wyników egzaminu ósmoklasisty, uczniowie będą mieli możliwość zmiany lub potwierdzenia swojego wyboru przyszłej szkoły. W tym czasie, szkoły będą miały szansę dostosować oferowane profile do liczby chętnych. Dlatego uczniowie, którzy początkowo mogli nie znaleźć miejsca w wymarzonej klasie, mogą liczyć na dodatkowe miejsca lub zmianę wyboru w odpowiedzi na dynamicznie zmieniającą się sytuację.

Zakończenie tego procesu rekrutacyjnego, z pewnością przyniesie ulgę wielu rodzinom i młodym osobom, którzy z niecierpliwością czekają na rozpoczęcie nowego rozdziału w ich edukacji, pomimo wyzwań i niepewności, jakie przynosi obecna sytuacja.

Źródło: Portal Płock