środa, 10 lipiec 2024 08:36

Nieprawidłowości w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Płocku

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Pływalnia Pływalnia fot: pixabay

Styczeń 2024 roku, przyniósł nowe obroty w działaniach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Płocku, gdy radni partii Prawo i Sprawiedliwość, złożyli dwa zawiadomienia w prokuraturze dotyczące działalności tej spółki. Pierwsze z nich, skupiało się na kwestiach związanych z wyjazdowym posiedzeniem komisji rewizyjnej, które miało miejsce w siedzibie MOSiR. Radni podnieśli, że nie uzyskali dostępu do wszystkich pomieszczeń, a także zabroniono im wykonywania fotografii, co ich zdaniem naruszało ich prawo do wykonywania mandatu radnego. Drugie zawiadomienie dotyczyło potencjalnych nieprawidłowości przy remoncie obiektu, który miał zostać zakończony w 2022 roku, a ostatecznie otwarto go w styczniu 2024 roku w niepełnej formie.

Procedury i zarzuty

Podczas remontu pływalni „Podolanka”, który pochłonął około 10 mln złotych, pojawiły się poważne problemy. W styczniu 2023 roku wyszło na jaw, że MOSiR nie posiadał pełnej dokumentacji technicznej obiektu, a prace były prowadzone na podstawie niepełnej dokumentacji, co zostało wytknięte przez ówczesną przewodniczącą klubu radnych PiS, Wiolettę Kulpę, obecnie posłankę. Naruszenia miały dotyczyć m.in. ścian nośnych, co podczas posiedzenia komisji zostało zasygnalizowane jako poważne uchybienia.

Reakcja MOSiR i zarzuty pod adresem radnych

Z kolei MOSiR bronił się przed zarzutami, twierdząc, że prace odbywały się na placu budowy, co nie wymaga zgody na przeprowadzenie wyjazdowego posiedzenia komisji. Dodatkowo, w odpowiedzi na zarzuty dotyczące usterek konstrukcyjnych pływalni, przedstawiciele MOSiR wyrazili zdziwienie, podkreślając, że szczegółowe pytania Wioletty Kulpy na ten temat były omawiane i odpowiedziane podczas posiedzenia komisji. Podnoszenie takich kwestii publicznie, uznali za naruszenie dobrego imienia inspektorów nadzoru i projektantów.

Decyzja prokuratury i dalszy ciąg procedur

Po kilku miesiącach, dokładnie 2 lipca 2024 roku, Prokuratura Rejonowa w Płocku zdecydowała się wszcząć śledztwo w sprawie. Śledztwo obejmowało zarzuty nadużycia uprawnień przez członków zarządu MOSiR, którzy mieli podjąć decyzje niekorzystne dla spółki w ramach realizacji inwestycji „Modernizacja Pływalni Podolanka”. Wartość szkody przekraczała 200 000 zł, co skutkowało zarzutami z art. 296 § 1 Kodeksu Karnego dotyczącego wyrządzenia znacznej szkody majątkowej.

Przypadek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Płocku, stanowi przykład złożonej sytuacji, gdzie zderzają się interesy publiczne, zarządzanie miejscowymi obiektami i prawne aspekty nadzoru nad prawidłowością przeprowadzanych inwestycji. Rozpoczęte śledztwo, może rzucić więcej światła na sposób, w jaki zarządzane są fundusze publiczne i jakie mechanizmy kontroli są efektywne w wykrywaniu ewentualnych nadużyć.

Źródło: Petro News