piątek, 05 lipiec 2024 08:22

Egzamin ósmoklasisty w Płocku - przegląd wyników

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Szkoły Podstawowe Szkoły Podstawowe fot: pixabay

Czwarty lipca, stał się ważnym dniem dla absolwentów szkół podstawowych w Płocku, którzy poznali wyniki egzaminów ósmoklasisty. Wyniki te, odgrywają kluczową rolę w procesie rekrutacji do szkół średnich. W bieżącym roku szkolnym, do egzaminu przystąpiło 558 uczniów, co jest zauważalnym spadkiem w porównaniu z poprzednimi latami. Zmniejszenie liczby zdających, wynika z reformy edukacyjnej wprowadzonej kilka lat temu, która skutkowała tym, że do klas ósmych uczęszczała jedynie "połowa" rocznika.

Egzamin jako miernik przyszłości

Egzamin ósmoklasisty, mimo że nie można go nie zdać, ma istotne znaczenie w edukacyjnej ścieżce uczniów. Maksymalnie można zdobyć 100 punktów za sam egzamin, a kolejne 100 punktów możliwe jest do uzyskania dzięki ocenom na świadectwie oraz dodatkowym aktywnościom, takim jak wolontariat.

Wyniki z płockich szkół podstawowych

W Płocku średnie wyniki z poszczególnych przedmiotów prezentują się następująco:

  • język polski - 64%
  • matematyka - 52%
  • język angielski - 68%

Reforma edukacyjna wpłynęła na organizację egzaminów w bieżącym roku szkolnym, co spowodowało, że w szkołach podstawowych nr 2, 8 i 14 egzaminy się nie odbyły.

Analiza wyników szkół

Szczegółowe wyniki w poszczególnych szkołach przedstawiają się różnorodnie, co może świadczyć o zróżnicowanym poziomie nauczania lub różnicach w zaangażowaniu uczniów. Oto kilka przykładów:

  • Szkoła Podstawowa nr 1 uzyskała 44% z języka polskiego, 18% z matematyki i 36% z języka angielskiego.
  • W Szkole Podstawowej nr 3 wyniki były znacznie wyższe: 76% z języka polskiego, 50% z matematyki oraz 75% z angielskiego.
  • Szkoła Podstawowa nr 5 zaprezentowała stabilne wyniki: 64% z języka polskiego, 56% z matematyki i 66% z języka angielskiego.
  • Wyniki w szkołach prywatnych wskazują na generalnie wyższy poziom osiągnięć, co można zobaczyć na przykładzie II Prywatnej Szkoły Podstawowej "Profesor", gdzie uczniowie uzyskali 77% z języka polskiego, 79% z matematyki i 84% z angielskiego.

Analiza wyników egzaminu ósmoklasisty w Płocku, ukazuje znaczące różnice w osiągnięciach uczniów różnych szkół. Te różnice mogą być wynikiem wielu czynników, w tym poziomu nauczania, zaangażowania uczniów czy specyfiki danej szkoły. Wyniki te, będą miały długotrwałe skutki dla przyszłej edukacyjnej ścieżki uczniów, wpływając na ich szanse przy rekrutacji do wymarzonych szkół średnich.

Źródło: Portal Płock