wtorek, 07 maj 2024 09:44

Matury 2024 w Płocku

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
matury 2024 matury 2024 fot: pixabay

W dniu dzisiejszym w całym kraju, rozpoczęły się egzaminy maturalne. Aktualnie trwa, pisemna matura z języka polskiego. Tegoroczne egzaminy dojrzałości są wyjątkowe, gdyż obejmują uczniów, którzy ukończyli zarówno czteroletnie licea, jak i pięcioletnie technika. To rezultat reformy edukacyjnej likwidującej gimnazja.

Maturzyści 2024

W 2024 roku, około 1000 maturzystów z różnych typów szkół średnich w Płocku przystąpi do egzaminów maturalnych, które są przeprowadzane w dwóch formułach - 2015 i 2023. W liceach ogólnokształcących egzamin podejmie 618 uczniów, w Jagiellonce - 30 abiturientów zdających maturę międzynarodową, a w technikach i szkołach branżowych - 341 osób. Dane te, nie uwzględniają wszystkich placówek edukacyjnych w regionie, co sugeruje, że faktyczna liczba maturzystów może być większa.

Szczegóły egzaminów

Maturzyści zmierzą się z egzaminami z wielu przedmiotów, rozpoczynając od języka polskiego, który jest zdawany jako pierwszy. Dzisiaj o godzinie 9:00, rozpoczęły się egzaminy pisemne z tego przedmiotu na poziomie podstawowym. Egzamin z języka polskiego podzielony jest na dwie części - analiza tekstu i test z historii literatury, oraz wypracowanie.

W dniach kolejnych uczniowie przystąpią do egzaminów z matematyki, języków obcych, a także przedmiotów ścisłych i humanistycznych zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Ciekawostką jest możliwość zdawania matury z języka kaszubskiego, łękomskiego oraz kultury antycznej, co podkreśla różnorodność kulturową Polski.

Harmonogram matur 2024:

7 maja (wtorek) - 9.00 - egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym

8 maja (środa) - 9.00 - egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, 14.00 - język kaszubski, łękomski, łacina i kultura antyczna

9 maja (czwartek) - 9.00 - egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym, 14.00 język francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski,włoski na poziomie podstawowym

10 maja (piątek) - 9.00 - egzamin z wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym, 14.00 język niemiecki na poziomie rozszerzony

13 maja (poniedziałek) - 9.00 - egzaminy z języka angielskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym, 14.00 - egzamin z filozofii

14 maja (wtorek) - 9.00 - egzamin z biologii, 14.00 - egzaminy z języka rosyjskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym

15 maja (środa) - 9.00 - egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym, 14.00 - egzaminy z języka francuskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym

16 maja (czwartek) - 9.00 - egzamin z chemii, 14.00 - egzamin z historii muzyki

17 maja (piątek) - 9.00 - egzamin z geografii, 14.00 - egzaminy z języków

mniejszości narodowych (białoruskiego, litewskiego i ukraińskiego) na poziomie podstawowym;

20 maja (poniedziałek) - 9.00 - egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, 14.00 - egzaminy z języków mniejszości narodowych na poziomie rozszerzonym

21 maja (wtorek) - 9.00 - egzamin z historii, 14.00 - egzaminy z języka hiszpańskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym

22 maja (środa) - 9.00 - egzamin z informatyki, 14.00 - egzamin z historii sztuk

23 maja (czwartek) - 9.00 - egzamin z fizyki, 14.00 - egzaminy z języka włoskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym

24 maja (piątek) - 9:00 - matematyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (poziom podstawowy)
godz. 10:35 - geografia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony)
godz. 12:10 -chemia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony)
godz. 13:45 - fizyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony)
godz. 15:20 - biologia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony) godz. 16:55 – historia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony).

Część ustna - od 11 (bez 12) do 16 maja oraz 20 do 25 maja. Dokładne terminy i godziny egzaminów ustnych szkoły ustalają indywidualnie.

Znaczenie egzaminów

Egzaminy dojrzałości to nie tylko sprawdzenie wiedzy i umiejętności zdobytych w szkole, ale również ważny moment, decydujący o przyszłości edukacyjnej i zawodowej młodych ludzi. Wyniki matur, wpływają na możliwości podjęcia studiów wyższych i wybór kierunku kariery.

Matury 2024 w Płocku to ważne wydarzenie dla około tysiąca młodych osób, które staną przed szansą udowodnienia swojej wiedzy i umiejętności. Egzaminy te, są nie tylko testem ich dotychczasowej nauki, ale również próbą, która może otworzyć przed nimi drzwi do przyszłości. Z uwagi na złożoność i różnorodność testów, maturzyści muszą wykazać się zarówno umiejętnościami analitycznymi, jak i kreatywnym myśleniem. W Płocku, jak i w całej Polsce, społeczność edukacyjna żyje w rytmie maturalnych przygotowań, a efekty tej pracy będą miały długofalowe konsekwencje, dla indywidualnych ścieżek życiowych maturzystów.

Źródło: Portal Płock